dimarts, 16 de setembre de 2008

VI

diria que
ja ha passat.